Till första sidan

Specialister på strålskydd

Med 50 års erfarenhet som strålskyddsleverantör

produkter

 


VISITEK är specialiserat på byggmaterial och inredning med strålskyddande egenskaper.

Företagets viktigaste produkter är strålskyddsdörrar, strålskyddande skärmväggar, byggskivor med bly, strålskyddande glaspartier och genomräckningsskåp.

VISITEK är återförsäljare för delar av MAVIGs sortiment; mobila skärmar och blydraperi.

 Till första sidan

Vision & Teknik System i Malmö AB

Box 523
20125 MALMÖ
sitemap

Telefon: 040-18 15 70
Telefax:
E-post: