Till första sidan

Specialister på strålskydd

Med 50 års erfarenhet som strålskyddsleverantör

produkter

Strålskyddande byggskivor

Okunnighet skapar ofta missuppfattningar. En missuppfattning är att bly som byggmaterial är miljöfarligt.

Fakta:
 - Bly i byggnader utgör inget hot mot människor eller miljö.

 - Mer än 95% av vårt bly kommer från återvinning.

 - Jämfört med Bariumsulfatskivor behövs, vid 2 mm blyskydd och 150 kV, endast 1 skiva med 2 mm bly då man behöver 6 skivor Bariumsulfat.

Dessutom blir kostnaden mycket lägre om man jämför 12 mm spånskiva+2 mm bly med 6 st Bariumsulfatskivor.
(C:a 50% dyrare)

Läs gärna vidare på denna skrift utgiven av ELSIA, European Lead Sheet Industry Association.
Lead_Sheet_Goes_Full_Circle

Allmänt
Strålskyddsskivor används som strålskyddande beklädnad på lätta stål- eller träregelväggar inom sjukvård och industri. Standardbredden är 600 mm men 450 mm går också att få.

Vid tjockare blyskikt anpassas skivbredden så att man får en hanterbar vikt på skivan. Höjden anpassas till gällande krav. Om extrema takhöjder förekommer eller tjockt bly erfodras delas plattorna på höjden. Denna skarv utförs med blyfjäder i not. Avväxling för horisontalskarv är inte nödvändig.

 

Strålskyddsskiva på enkel stomme
I sjukhusbyggnader förekommer normalt innerväggar med en stålregelstomme, som på båda sidor är klädd med dubbla gipsskivor. Vid denna konstruktion byts i princip den inre skivan ut mot en strålskyddande väggskiva.

Strålskyddsskiva
Klicka för större bild
Strålskyddsskiva
Klicka för större bild (närbild)
Strålskyddsskiva på dubbel stomme
I sjukhusbyggnader där många serviceledningar, el-uttag, skåp mm skall monteras i eller på väggarna rekommenderar vi att strålningsskyddet placeras mitt i väggen. På detta vis undviks håltagningar och efterlagningar i blyskiktet.

Strålskyddsskiva i dubbel regelstomme
Klicka för större bild
Strålskyddsskiva i dubbel regelstomme
Klicka för större bild (närbild)
Projektering strålskyddsskivor
De vanligaste blytjocklekarna är 0,5-2,0 mm som lamineras på spånskiva 12-16 mm. Vid tjockare blyskikt används plywood eller tjockare spånskiva. Vid större skydd kan båda väggskivorna förses med blyklädda skivor, tex 9 mm bly på varje sida. Beträffande skarvremsor av bly i fogar och remsor i bly mot anslutande golv och tak och väggar av annat material, hänvisas till Visiteks principritningar. Dessa är godkända av Svenska strålskyddsinstitutet, SSI. Undertak fungerar i princip som väggar. Takplattan ansluts till väggplattan med takhörnremsa. Golvskivor levereras som spontat golv. Vid planering för rör- och kabeldragningar bör dessa om möjligt samlas så att ett fåtal håltagningar behöver göras genom blyskiktet. Varje genomföring måste på ett strålskyddstekniskt riktigt sätt tätas. För utförande hänvisas till Visiteks principritningar. På de ställen där blyplåt har direkt kontakt med betong bör blyplåten eller betongen strykas med färg som ej släpper igenom syre eller fotogen till förhindrande av korrosion.
 Till första sidan

Vision & Teknik System i Malmö AB

Box 523
20125 MALMÖ
sitemap

Telefon: 040-18 15 70
Telefax:
E-post: