Till första sidan

Specialister på strålskydd

Med 50 års erfarenhet som strålskyddsleverantör

produkter

Strålskyddsfönster

Strålskyddsfönster används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning. Strålskyddskraven uttryckt i blyekvivalens kan variera från delar av mm bly till flera 100 mm.
Karm kan fås i trä eller stål.

Strålskyddsfönster
Klicka för större bild
Strålskyddsfönster
Klicka för större bild (närbild snitt)

Strålskyddsglas

VISITEK representerar Schott på den svenska marknaden med 2 glastyper:

RD30
RD30 är ett draget glas som inte har den gula ton som ett gjutet strålskyddsglas har. RD30 går att härda.
Det är möjligt att laminera 2 glas för att uppnå 1,0 mm Pb med fördelen att den maximala dimensionen blir 2400 x 1700 mm.

Tjocklek mm

Pb vid 56 kV

  Maximal dimension mm   

6,0

0,5 mm

2400 x 1700


RD50
RD50 är ett gjutet glas som går att laminera för att uppnå högre blyekvivalens än vad som är möjligt med ett enstaka glas.
Det går även att laminera för att erhålla ett säkerhetsglas.

Tjocklek mm

Pb vid 110 kV

 Maximal dimension mm  

4,0 - 5,5 1,2 mm

2100 x 1000

5,0 - 7,0

1,5 mm

2400 x 1100

7,0 - 9,0

2,1 mm

2400 x 1100

8,5 - 10,5

2,5 mm

2400 x 1100

10,0 - 12,0

3,0 mm

2000 x 1000

11,5 - 14,0

3,5 mm

2000 x 1000

16,0 - 19,0

4,8 mm

1500 x 800

20,0 - 23,0

6,1 mm

1500 x 800Skötsel och underhåll
Blyglasets yta är något mjukare än vanligt planglas varför extra försiktighet bör iakttagas vid hanteringen. Strålskyddsglasets yta är känsligt för angrepp från syror och baser. Se till att eventuell tätning ej innehåller sura eller basiska substanser som tex ättiksyra eller ammoniak. Vid tvättning av strålskyddsglas bör vatten, ickeslipande tvättmedel, sprit samt vattenlösning av ceriumoxid användas medan sura och basiska medel är olämpliga.


Strålskyddande glasparti
 Till första sidan

Vision & Teknik System i Malmö AB

Box 523
20125 MALMÖ
sitemap

Telefon: 040-18 15 70
Telefax:
E-post: