Till första sidan

Specialister på strålskydd

Med 50 års erfarenhet som strålskyddsleverantör

produkter

Strålskyddsdörrar

Strålskyddande dörrar används inom tekniska och medicinska röntgenanläggningar samt mätnings- och provningsrum i vilka röntgenapparater eller annan radioaktiv källa förekommer. Dörrkarmar utförs av trä eller stål. Dörrblad utförs av trä, stål eller glasfiber. Dörrarna tillverkas i överensstämmelse med SSI:s och SEN:s normer och rekommendationer. Strålskyddsdörrarna tillverkas som slag- eller skjutdörrar.

Projektering strålskyddsdörr
Vid dörrblad och karm av trä begränsas storleken av gångjärnsutförande. Som en övre gräns kan räknas dörrblad med 2 mm bly och en bredd av 12M (dörrblad 1130 mm).Tyngre dörrblad bör utföras av stål. Detta gäller slagdörrar, skjutdörrar kan göras bredare.
Trädörrblad kan levereras för målning, fanerade eller med laminat. Strålskyddsdörr av stål levereras normalt rostskyddsmålad. Stålkarmar finns i olika utföranden. Det vanligaste är för eftermontage. Rostfri nederdel är alternativt utföranden.

Neutrondörr
Strålskyddsdörr av stål kan fyllas med borpolyeten för skydd mot neutronstrålning.

Strålskyddande skjutdörr av trä med stålkarm



 Till första sidan

Vision & Teknik System i Malmö AB

Box 523
20125 MALMÖ
sitemap

Telefon: 040-18 15 70
Telefax:
E-post: