STRÅLSKYDDSGLAS

Strålskyddsfönster används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning. VISITEK har 2 typer av strålskyddsglas, RD30 och RD50.

Strålskyddskraven uttryckt i blyekvivalens kan variera från delar av mm bly till flera 100 mm.

 

Båda glasen är avsedda för invändigt bruk. För utvändigt bruk placeras strålskyddsglaset i en isolerruta.

RD 30 STRÅLSKYDDSGLAS

​RD30 är ett draget glas som motsvarar 0,5 mm Pb vid 75 kV. Detta glas går att härda. RD30 går även att laminera med andra glas för att uppnå bättre brand- ljud- eller säkerhetsegenskaper.

RD30 går att få i alla mått upp till 2350x1500mm. ​

RD50 STRÅLSKYDDSGLAS

RD50 är ett gjutet glas som går att laminera för att uppnå högre blyekvivalens än vad som är möjligt med ett enstaka glas.
RD50 går även att laminera med andra glas för att uppnå bättre brand- ljud- eller säkerhetsegenskaper.

DIMENSIONER:

Blyekvivalens -    Glastjocklek       -     Maximal storlek

2,1 mm Pb       -      7 - 9 mm          -      2400 x 1100 mm

2,5mm Pb       -    8,5 - 19,5mm      -     2400 x 1100 mm

3,0mm Pb       -      10 - 12 mm       -     2000 x 1000 mm

3,5mm Pb       -     11,5 - 14 mm      -     2000 x 1000 mm

4,9mm Pb      -        16 - 19 mm      -     1500 x 800 mm

6,1mm Pb       -        20 - 23 mm    -      1500 x 800 mm

Användningsområden

Strålskyddsglas används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning.

Exempel på användningsområden för strålskyddsglas kan vara PET-CT, Spect CT och tandröntgen.


Vi tillverkar strålskyddskarmar i aluminium, rostfritt stål, lackerat stål eller trä. 

Skötsel och underhåll

Blyglasets yta är något mjukare än vanligt planglas varför extra försiktighet bör iakttagas vid hanteringen. Strålskyddsglasets yta är känslig för angrepp från syror och baser. Se till att eventuell tätning ej innehåller sura eller basiska substanser som tex ättiksyra eller ammoniak. Vid tvättning av strålskyddsglas bör vatten, ickeslipande tvättmedel, sprit samt vattenlösning av ceriumoxid användas medan sura och basiska medel är olämpliga.​

Kontakt

KONTAKT

Vision & Teknik System i Malmö AB

Norra Vallgatan 72,

211 22 Malmö,

Sverige

Tel: 040-18 15 70

E-mail: info@visitek.se

PRODUKTER

@ 2019 VISITEK AB