STRÅLSKYDD

I Sverige finns det en myndighet som heter SSM som arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. 

2018 kom det en ny lag om strålskydd, med ett utökat ansvar för den som bedriver verksamhet med strålning. Här nedan kan ni läsa den nya lagen. 

Vissa verksamheter behöver söka tillstånd för att bedriva strålningsverksamhet, medan det räcker med anmälningsplikt för verksamheter med låg strålningshalt.

Det finns många lagar och föreskrifter som  berör strålning, beroende på vilken typ av strålning som avses, hur mycket strålning det är och vilken typ av verksamhet som avses.

För att göra det lite enklare för er har vi samlat några av de mest väsentliga lagarna hör nedanför som ni också kan ladda ner.

Vi har även lagt in länkar till de sidor som behandlar vad som gäller när man startar olika typer av verksamheter, så att ni lättare kan hitta de lagarna.

Veterinärverksamet

 

Tandläkarverksamhet

Industriverksamhet

Forskningsverksamhet

SSMFS 2018:396

Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande strålning. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.

SSMFS 2018:506

Förordningen beskriver gällande dosgränser, krav på optimering samt andra bestämmelser om skydd mot strålning.

ssMFS

2018:1

Föreskriften ställer bland annat krav på organisation, skydd av arbetstagare samt allmänhet och miljö. Även kontroller av HASS, utbildning och dokumentation. Definition på HASS kan ses i bilaga 6.

Kontakt

KONTAKT

Vision & Teknik System i Malmö AB

Norra Vallgatan 72,

211 22 Malmö,

Sverige

Tel: 040-18 15 70

E-mail: info@visitek.se

PRODUKTER

@ 2019 VISITEK AB